ЦЕНИ

Преди започване на лечение с уреда BICOM® винаги се прави тестване на пациента с апарата и след това се назначава индивидуален вид терапия.

Цена на биорезонансен тест: 50 лв.

Цена на терапия с BICOM апарат: 50 лв.

Апаратът BICOM ® дава възможност за приготвяне на препарат под формата на капки на спиртна основа или захарни гранули, както и записването на терапевтичните програми по време на сеанса върху чип. Заредените с апарата препарати или чип са индивидуални терапевтични средства, специално за дадения пациент. Те се приемат/прилагат по схема, определена от лекуващия лекар. По този начин, терапията продължава и извън кабинета – докато сте вкъщи или на работа. Това позволява постигането на по-бързи резултати и засилен ефект от терапията.

ЦЕНА на BICOM® препарат / чип: 5 лв.


Уреда BICOM ® предлага програми за премахване на никотиновата зависимост.

ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ВРЕМЕ
ЦЕНА
От 3 до 5 консултации и терапии
45 минути на терапия
150 лв. за програмата
ПРОЦЕДУРА
ВРЕМЕ
ЦЕНА
Първа консултация + първа терапия, които протичат заедно
45- 60 минути
50 лв.
Всяка следваща консултация + терапия на уреда BICOM®
30 минути
50 лв